Wycena

nieruchomości

więcej

O nas

Co robimy?

Podstawowym zakresem działalności firmy OPERATYW są usługi związane obsługą rynku nieruchomości przede wszystkim na obszarze wyceny nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami.

Zajmujemy się również kompleksowymi szkoleniami BHP, a także usługami administracyjno-biurowymi.

Zapraszamy do kontaktu.

Uprawnienia

zawodowe

Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych nr 251/2015.

Członkostwo w Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych, oraz Stowarzyszeniu Instytutu Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości.

Jerzy Kudłacik - rzeczoznawca majątkowy uprawnienie nr:

5821

Operatyw

Biuro:

ul. Weryhy-Darowskiego 11/3
30-198 Kraków

tel. +48 537 501 028
e-mail: biuro@operatyw.com.pl
www: http://operatyw.com.pl