Szkolenia w zakresie

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenia BHP chronią zarówno firmę jak i pracowników.

Bardzo istotne jest, aby zarówno pracodawcy jak i pracownicy mieli świadomość niebezpieczeństw, które mogą pojawić się podczas wykonywania codziennych obowiązków. Celem szkolenia BHP jest wpojenie pracownikom zasad organizacji bezpiecznego miejsca pracy oraz zminimalizowanie zagrożeń z nią związanych.

Szkolenia BHP są nieodzowne w każdej firmie, bowiem na każdej firmie spoczywa obowiązek zaznajomienia pracownika z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Harmonogram szkoleń BHP:

Rodzaj
stanowiska
pracy
Rodzaj szkolenia
Wstępne Pierwsze okresowe Kolejne okresowe
Stanowiska robotnicze Przed dopuszczeniem do pracy Do 12 miesiąca od rozpoczęcia pracy Nie rzadziej niż raz na 3 lata
Stanowiska robotnicze ,na których występują prace szczególnie niebezpieczne Przed dopuszczeniem do pracy Do 12 miesiąca od rozpoczęcia pracy Nie rzadziej niż raz na 1 rok
Stanowiska administracyjno biurowe i inne Przed dopuszczeniem do pracy Do 12 miesiąca od rozpoczęcia pracy Nie rzadziej niż raz na 5 lat
Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami Przed dopuszczeniem do pracy Do 12 miesiąca od rozpoczęcia pracy Nie rzadziej niż raz na 5 lat
Stanowiska inżynieryjno-techniczne Przed dopuszczeniem do pracy Do 12 miesiąca od rozpoczęcia pracy Nie rzadziej niż raz na 5 lat
Służby BHP Przed dopuszczeniem do pracy Do 12 miesiąca od rozpoczęcia pracy Nie rzadziej niż raz na 5 latW ramach szkoleń BHP prowadzimy:

1. Szkolenia wstępne

2. Szkolenia okresowe:

  • dla pracowników administracyjno – biurowych
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • dla kadry inżynieryjno – technicznej
  • dla pracodawców i kierowników
  • dla pracowników służb BHP
W sprawie szkoleń informacji udziela mgr inżynier Jerzy Kudłacik posiadający długoletnie doświadczenie zawodowe w ramach służb BHP oraz niezbędne uprawnienia:  • Studia podyplomowe w zakresie BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem
  • Certyfikat wykładowcy pozaszkolnych form kształcenia i BHP,
  • Certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHPSzkolenia prowadzimy na zlecenie.

Nasze biuro współpracuje z doświadczoną kadrą specjalistów zapewniając wysoki poziom szkolenia.