Zarządzanie

nieruchomościami na zlecenie

Firma OPERATYW oferuje obsługę nieruchomości mieszkalnych i lokalowych w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomości na zlecenie.

Zarządzanie i administrowanie obiektami, polega na wykonywaniu czynności gospodarowania nieruchomościami w sposób, który zapewnia realizację celów określonych przez Właścicieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapewniający utrzymanie i rozwój nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomością to szerszy zakres czynności niż administrowanie. Rolą zarządcy jest aktywne zarządzanie majątkiem właściciela ulokowanym w nieruchomości, natomiast administrowanie to wyłącznie prowadzenie bieżących czynności zwianych z obsługą nieruchomości.

Oferta

  • opracowanie planów zarządzania nieruchomością zgodnie z preferencjami właścicieli (rocznych i wieloletnich),
  • administrowanie obiektami (prowadzenie dokumentacji obiektu,zarządzanie harmonogramami przeglądów, prowadzenie rozliczeń z najemcami),
  • przeprowadzanie obowiązkowych przeglądów budynku i jego instalacji,

  • reprezentacja wspólnoty (przed organami samorządowymi i administracyjnymi)
  • obsługa prawna,

  • obsługa administracyjna,
  • obsługa finansowo – księgowa.

Z uwagi na duże zróżnicowanie, specyfikę i indywidualny charakter każdej nieruchomości, stosujemy indywidualne kalkulacje nakładów pracy oraz kosztów ponoszonych na wykonanie poszczególnych usług, uzależnionych m.in. od stopnia skomplikowania przedmiotu, jego lokalizacji, warunków umowy z zamawiającym.