Uprawnienia

zawodowe

Przy realizacji naszych opracowań działamy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów zawodowych obowiązujących rzeczoznawców majątkowych oraz zarządców nieruchomości.

Opracowania sporządzane są przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, który jest zawodem uregulowanym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.).

Właściciel firmy
Jerzy Kudłacik
posiada:  • uprawnienie rzeczoznawcy majątkowego Nr 5821
  • uprawnienie do wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych Nr 251/2015
  • licencję zarządcy nieruchomości Nr 23155
  • certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Nr 999/AB/2008

Działalność firmy jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług.

Naszą firmę cechuje profesjonalizm i perfekcjonizm gwarantując wysoki poziom zadowolenia naszych Klientów.